Rada Gminy

Radni Rady Gminy Krupski Młyn VIII kadencji

Dawydzik Artur – Przewodniczący Rady Gminy
Huczko Bogdan
Janus Andrzej
Kapała Marek
Kiszkis Jacek
Kulawik Roman
Łuć Adam
Michałek Jolanta
Ochman-Szyguła Róża
Panchyrz Herbert
Pęcherz Zbigniew
Pilarski Edward
Szaton Iwona
Ziaja Alicja

Przewodniczący Rady Gminy dyżuruje w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie w każdy wtorek od 14:00 do 15:30 .