Komisje Rady Gminy

Komisja rewizyjna
 1. Adam Łuć – przewodniczący
 2. Bogdan Huczko – wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Michałek
 4. Róża Ochman-Szyguła
 5. Jacek Kiszkis

Komisja budżetowa i rozwoju przedsiębiorczości

 1. Bogdan Huczko – przewodniczący
 2. Iwona Szaton – wiceprzewodnicząca
 3. Róża Ochman-Szyguła
 4. Zbigniew Pęcherz

Komisja terenowa, porządku i bezpieczeństwa publicznego

 1. Jacek Kiszkis – przewodniczący
 2. Andrzej Janus – wiceprzewodniczący
 3. Marek Kapała
 4. Adam Łuć
 5. Herbert Panchyrz
 6. Edward Pilarski

Komisja oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i sportu

 1. Róża Ochman-Szyguła – przewodnicząca
 2. Alicja Ziaja – wiceprzewodnicząca
 3. Roman Kulawik
 4. Jolanta Michałek
 5. Zbigniew Pęcherz

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Jolanta Michałek – przewodnicząca
 2. Edward Pilarski – wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Pęcherz